All Sinhala Songs Kunkuma Pottu Nanda Malini - Albums  
     
  Aara Ro (Daru Naelavillak)
Kummi (Kummi Naetume Geethaya)
Maaleyith Thedum (Shrungaara Gee)
Malai Yorum (Shrungaara Gee)
Naatraru (Goyam Kaepeeme Gee)
Neeraiwaana (Shrungaara Gee)
Oleyi Yakka (Haasya Danawana Gee)
Pilleyi Yaar (Ghana Dewi Namaskaar)
Rottoram (Shrungaara Gee)
Unjal (Onchili Gee)